Zoznam PSČ Slovenskej republiky.


Vyhľadávanie PSČ, doávacej pošty alebo obceZadaj obec, ulicu alebo PSČ:

PSČ – všetko, čo potrebujete vedieť


Potrebujete rýchlo zistiť PSČ?

Zadajte do vyhľadávača mesto, prípadne aj ulicu (nie je podmienkou) a stlačte hľadaj. PSČ zistíte v priebehu sekundy. Funguje to aj naopak, ak poznáte poštové smerovacie číslo a neviete, ktorej obci patrí. Do príslušnej kolónky zadajte smerovacie číslo a znova stlačte hľadaj. Tento nástroj vyhľadá a priradí PSČ obci, ale aj naopak, obec priradí k príslušnému PSČ.


Vznik PSČ

Ako vzniklo poštové smerovacie číslo? V bývalom Československu bolo PSČ zavedené 1. januára roku 1973 po XIV. zjazde KSČ. Toto zavedenie poštového smerovacieho čísla reflektovalo snahu vtedajšieho federatívneho ministerstva o neustále zdokonaľovanie služieb, zavedenie nových moderných metód a postupov, a ako prípravu na zavedenie nových poloautomatických a automatických triediacich strojov.

Česká aj Slovenská pošta prevzali po rozdelení jednotné československé PSČ. Slovenská pošta však plánuje nahradenie československých poštových smerovacích čísel novými kódmi.


Čo je PSČ?

PSČ je veľmi praktický vynález pre presnejšiu identifikáciu mesta alebo obce. Niektoré obce majú presne ten istý názov a jediné, čo ich odlišuje je práve PSČ. Poštové smerovacie číslo je veľmi nápomocné aj v prípade, keď jedna a tá istá ulica prechádza viacerými obcami, respektíve mestskými časťami. PSČ je spravidla päťmiestne, pre obec unikátne a nemení sa. Poštové smerovacie číslo sa používa v poštovom styku ako súčasť adresy a uvádza sa dole, hneď vedľa mesta. Poštové smerovacie číslo je označenie územného obvodu dodávacej pošty, menšieho dodávacieho obvodu alebo poštovej priehradky (p.o.boxu). PSČ umožňuje, aby sa zásielky triedili automaticky. Pre tieto účely aj vzniklo. PSČ slúži na to, aby sa predišlo nedorozumenia, a aby Váš list naozaj prišiel do tej obce, do ktorej ho posielate. Prvé číslo označuje príslušný kraj, druhá číslica obec (vo veľkých mestách označuje mestskú časť), koncové dvojčíslie sa používa pre rozlíšenie poštových priehradiek.


Ako iste viete, skratka poštového smerovacieho čísla je PSČ. V angličtine sa môžete stretnúť s názvom ZIP alebo postcode a v nemčine sa označuje ako PLZ. V španielčine a portugalčine sa stretnete s termínom códigopostal a v ruštine – почтовыйиндекс.Poštové smerovacie čísla v zahraničí

V USA sú ZIP kódy systémom poštových smerovacích čísel. ZIP je skratkou pre Zone Improvement Plan, ktorý sa píše v zásade kapitálkami a bol vymyslený za účelom efektívnejšej a rýchlejšej prepravy zásielok. ZIP kódy sa používajú od roku 1963. V 80-tych rokoch bol predstavený rozšírený ZIP+4 kód, ktorý obsahoval okrem piatich číslic aj štyri čísla navyše. Tieto 4 čísla určovali lokalitu pre doručenie presnejšie ako samotný ZIP kód.Nemecko

Súčasný systém PSČ (tzv. PLZ) sa v Nemecku používa od 1.7.1993. Jedná sa o jednotný systém päťmiestnych čísel. Vedľa poštových čísel pre jednotlivé územia Nemecka existujú tiež špeciálne poštové čísla pre veľkých zákazníkov a poštové schránky.


Nemecké PLZ nájdete na stránke Nemeckej poštyRakúsko

V Rakúsku sú poštové smerovacie čísla štvormiestne. Boli zavedené 1.1.1966. Na prvom mieste je číslo zodpovedajúce regiónu. Na druhom mieste je číslo oblasti v regióne, tretie miesto ukazuje hlavnú trasu poštovej zásielky vlakom alebo autom a štvrtú udáva poštový úrad (každý má vlastnú číslicu).


Rakúske PLZ nájdete na stránke Rakúskej pošty


Všetky informácie o poštových kódoch nájdete na univerzálnej stránke s poštovými kódmi.


V prípade, že chcete podať oficiálnu sťažnosť, prípadne zložiť petíciu alebo máte záujem o bližšie informácie o legislatíve a štátnej regulácii pošty obráťte sa na poštový úrad.


Doporučujeme
Vzory zmlúv na stiahnutie

Porovnanie a uzatvorenie PZP

Cestovné poistenie na dovolenku