História Slovenskej pošty


Slovo pošta pochádza z pojmu statio posita. V Rímskej ríši to boli stanice, kde oddychovali poslovia, zastavovali sa záprahy so správami, boli to skrátka starorímske pošty, kde sa sústreďovali prepravované správy.


Postupom času sa rozvinul prepracovaný a organizovaný poštový systém, ktorý zaručoval stále kvalitnejšie služby. Už Rím začal s poštovým systémom a pošty pravidelne rozmiestňoval po svojom území. Na našom území sa datuje začiatok pošty do obdobia Veľkej Moravy.


Zakladateľom Svetovej poštovej únie bolo Uhorsko. Od konca 19. storočia komunikácia napreduje, používajú sa poštové známky a schránky, bol zostrojený telegraf a telefón. Listy a balíky boli najprv prevážané poštovými vlakmi a neskôr lietadlami. V rokoch samostatného Slovenského štátu riadila poštu na území SR Slovenská poštová správa.


A takisto po ďalšom rozpojení s Českou republikou v roku 1993 vznikla samostatná Slovenská pošta. Iniciatívu pre vznik Slovenskej pošty vyvinula správa Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií. V súčasnosti sa aktivity Slovenskej pošty sústreďujú na medzinárodné prostredie a spoluprácu so zahraničnými poštami. V dnešnej dobe nie je Slovenská pošta štátnym podnikom, od roku 2004 je samostatným subjektom a akciovou spoločnosťou.


Slovenská pošta má samostatnú, dobre prepracovanú stránku, kde poskytuje informácie ako zoznam PSČ, cenník poštových služieb, možnosť sledovania zásielky a takisto tzv. eSlužby. Slovenská pošta svoje služby neustále modernizuje a skvalitňuje. Preto niektoré svoje služby poskytuje aj online. Medzi služby Slovenskej pošty patrí tiež aj komunikačný portál. Slovenská pošta nezabúda ani na ani na zrakovo postihnutých klientov a v ponuke má dnes tzv. slepeckú, prípadne doporučenú slepeckú zásielku. Tieto zásielky sú zasielané v Braillovom alebo Kleinovom písme, slepeckými značkami alebo formou zvukového záznamu na elektromagnetickom alebo optickom nosiči. Viac informácií nájdete na stránke Slovenskej pošty


Ak sa potrebujete zorientovať v komplikovanom svete PSČ, pozrite si náš prehľadný zoznam pôšt. Pre rýchlejšiu orientáciu v cenách poštových služieb si môžete stiahnuť kompletný cenník služieb Slovenskej pošty.


Doporučujeme
Vzory zmlúv na stiahnutie

Porovnanie a uzatvorenie PZP

Cestovné poistenie na dovolenku